เพลงบอกนิสัย

Posted by admin

คุยถึงแนวเพลงที่แต่ละคนชอบ เปิดเพลงแต่ละแนวที่มีการพูดถึงในเอกสารให้นักเรียนฟัง(มีเอกสารประกอบ) (หนูแดง-กบ) (13/12/02)

Materials: 
วิทยุ, เทปเพลง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.