อาหารนานาชาติ

Posted by admin

- อาหารเด่นดังของแต่ละชาติ
\
- สี กลิ่น รสของอาหาร
\
- ชอบอาหารชาติไหน ทำไมชอบ
\
สิ่งที่ทำให้อาหารน่ากิน
\
- นึกถึงหรือได้กลิ่นอาหารอะไรแล้วทำให้น้ำลายไหลทันที

Materials: 
เพื่อให้ผู้ฟังได้รู้จักอาหารนานาชาติในรายละเอียดและแง่มุมต่างๆ และได้รู้ถึงความคิดเห็นของผู้พูดที่มีต่ออาหารชาติต่างๆ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.