อยากได้?อยากมี?อะไร จะทำอย่างไร

Posted by admin

พูดคุยถึงสังคมไทยในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เปรียบเทียบคนในสังคมว่าทำไมมีทั้งคนรวย คนจน ทำไมแต่ละคนเกิดมาแล้วมีฐานะไม่เท่ากันพูดยกตัวอย่างพร้อมทั้งอธิบายความเชื่อแบบไทยว่าคนไทยเชื่อในชาตินี้ ชาติหน้า ถ้าอยากมีอยากได้สิ่งใดควรจะต้องทำอะไรบ้างมีเอกสารประกอบอาจใช้สอนได้มากกว่า 1 ชม.

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อบางอย่างของศาสนาพุทธ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.