ทายนิสัยจากรองเท้า

Posted by admin

1. พูดถึงลักษณะการแต่งกายของแต่ละคน พร้อมทั้งสอบถามนักเรียนว่า ชอบแต่งกายแบบไหนและเครื่องแต่งกายชิ้นไหนที่นักเรียนคิดว่าสำคัญ และจำเป็นสำหรับตัวเองที่สุด จะขาดไม่ได้เลย และจะพิถีพิถันในการเลือกใช้เป็นพิเศษ
\
2. ถามนักเรียนว่าชอบรองเท้าแบบไหน และอธิบายประเภทรองเท้าแต่ละแบบว่า คนที่ชอบใส่รองเท้าแบบนี้มีนิสัยอย่างไร ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว
\
( 22/02/02 ครูแจง + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้นร.รู้จักสังเกตคนแต่ละคนแบบง่าย ๆ โดนเริ่มจากการสังเกตจากลักษณะของการใช้รองเท้า แต่ละแบบ สามารถอธิบายลักษณะนิสัยของคนๆ นั้นได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.