ค่านิยมการรักพวกพ้อง

Posted by admin

อธิบายค่านิยมหนึ่งที่มีในสังคมไทย คือ รักพวก รักพ้อง ยกตัวอย่าง ในที่ทำงานพวกเดียวกันทำผิด เห็นเป็นเรื่องเล็กน้อย (สีเดียวกัน) ถ้าคนอื่นทำผิด เห็นเป็นเรื่องใหญ่ และยกตัวอย่างข่าวต่าง ๆ
\
รักพวกพ้อง เป็นการแสดงความรักออกมาในรูปรักกลุ่มที่ตนเป็นสมาชิก หรือพื้นเพมาจากที่เดียวกัน เช่น รักสถาบัน ถ้าใครมาลบหลู่หรือดูถูก หรือคุกคามกลุ่ม จะรวมตัวต่อต้าน รักพวกพ้องเป็นสิ่งที่ดีที่น่ายกย่อง แต่อย่าหลง เพราะเป็นการทำลาย หลงพวกพ้องตัวเอง ตีพวกคนอื่น หรือรังเกียจผิว เป็นต้น (31/1/02 ครูชิ)

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักค่านิยม การรักพวกพ้องของสังคมไทย และรู้จักข้อดี ข้อเสียของค่านิยมการรักพวกพ้อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.