ค่านิยมเรื่องชอบความสบาย

Posted by admin

พูดถึงค่านิยมชอบความสะบาย ไม่ชอบระเบียบแบบแผน หรือไม่มีพิธีรีตอง ชอบความสุขชั่วหน้า ชอบความเป็นกันเอง ชอบชีวิตง่าย ๆ ไม่จริงจังต่อชีวิต บางทีกลายเป็นคนมักง่ายไปก็มี เช่น ทิ้งสิ่งของลงบนถนน เพราะสบายกว่าไปใส่ตะกร้า ข้ามถนนในทางที่เขาไม่ให้ข้าม เพราะสบายกว่าเดินขึ้นสะพานลอย
\
พูดถึงสาเหตุของการเกิดนิสัยชอบสบายกว่านี้อาจเป็น เพราะไม่อยากลำบาก ไม่อยากเสียเวลา ถ้าไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็ไม่เท่าไร บางครั้งการเพาะนิสัยสบาย กลายเป็นผลเสียต่อสังคมกลายเป็นการให้สินบน เพื่อให้งานที่ตัดต่อ สะดวกและบรรลุผลเร็วขึ้น บางทีก็ใช้เส้นสายของคนที่รู้จักคนใหญ่คนโต
\
ค่านิยมความสบาย ก็มีผลดี ตรงที่คนชอบชีวิตง่าย ๆ ไม่เคร่งเครียดกับชีวิตมากจนเกินไป มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขตามสภาพ (13/02/02 ครูชิ)

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักค่านิยมชอบความสบาย และให้นักเรียนรู้จักผลดีผลเสียของค่านิยม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.