ค่านิยม "พูดมากกว่าทำ"

Posted by admin

นำเสนอ พูดมากว่าทำเป็นการทำงานด้วยปาก แต่ไม่ยอมลงมือกระทำตามที่พูด เห็นได้ชัดในรูปของการประชุมตามหน่วยงานต่างๆ ที่มีกรรมการมากมาย การประชุมหรือการพูดจึงเป็นการคุยกันหรือการระบายอารมณ์ชนิดหนึ่งเป็นการประคารมกัน พอให้ทำอะไรจะไม่ค่อยมีใครยอมทำเพราะมัวเกี่ยงกัน ถึงแม้ทำด้วยกันก็มีปัญหาเพราะคนไทยไม่ชอบทำงานรวมกันเป็นกลุ่ม เนื่องจากแต่ละคนเป็นตัวของตัวเอง ไม่สามารถทำอะไรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ กลายเป็นว่าแยกกันเราอยู่รวมกันเราตาย เช่น ทีมฟุตบอล เอาคนเก่งๆ มารวมกันมักไม่ชนะแต่กีฬาที่ใช้คนเดียว มีฝีมือ มีความสามารถ เช่น ชกมวย
\
- การพูดแสดงความคิดเห็นหรือพูดเพ้อเจ้อ จะไม่มีความหมาย เป็นการเสียเวลา ไร้ประโยชน์และถ่วงความเจริญควรจะหัดทำในสิ่งที่สร้างสรรค์เพื่อตนเองและสังคมต่อไป
\
- ยกตัวอย่าง การประชุมสภาของไทยให้ดูก็จะเห็นภาพชัด ซึ่งเมื่อตนเป็นรัฐบาลก็ทำงานไม่ดีไปกว่ากันเลย

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักนิสัยของคนไทยส่วนมากพูดมากกว่าทำ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.