ค่านิยม "ของใช้จากต่างประเทศ"

Posted by admin

เดิมทีของใช้จากต่างประเทศจะมีคุณภาพดี คนไทยจึงนิยม ต่อมาเป็นค่านิยม เพราะของต่างประเทศราคาสูง ทำให้คนใช่ดูมีหน้ามีตาในสังคม เป็นการแสดงฐานะของผู้ใช้ ซึ่งของต่างประเทศไม่ใช่จะดีเสมอไป ของไทยอาจจะดีกว่า แต่คนไทยไม่ส่งเสริมของไทย ปัจจุบันต้องมีการปลุกระดมเรื่องคนไทยใช้ของไทย
\
การนิยมของต่างประเทศ เป็นการหลอกระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่น ผู้ซื้อพยายามใช้สินค้าที่เป็นชื่อต่างประเทศ คนผลิตก็เลยตั้งชื่อเป็นต่างประเทศหมด แม้จะทำในไทย เพื่อให้รู้สึกว่าเป็นของนอก ในขณะที่สินค้าบางอย่างต่างประเทศผลิตในไทยส่งไปขายต่างประเทศ คนไทยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วซื้อของไทยกลับเข้ามาอีก ในราคาสูง เหมือนหลอกตัวเอง ไม่ยอมรับความจริงว่า ของไทยบางประเภท ได้มาตรฐานและดีจนต่างประเทศยอมรับ เช่น เครื่องหนัง เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ไม้ ผลเสียของการนิยมของต่างประเทศ ทำให้คนไทยเป็นหนี้ต่างชาติ เงินไทยไหลไปต่างประเทศ ทั้ง ๆ ที่สินค้าไทยถูกกว่าของต่างประเทศหลายเท่า ค่าเงินไทยกับต่างประเทศก็ต่างกัน (27/02/02 ครูชิ + ครูเอ้)

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักค่านิยมเรื่องของใช้จากต่างประเทศ และผลเสียของค่านิยมนี้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.