ค่านิยม "ขาดระเบียบวินัย"

Posted by admin

คนไทยทำอะไรมักจะรีบร้อน เพื่อให้เสร็จ ๆ ไป เช่น ขับรถแซงซ้ายแซงขวา รีบเข้าแถวรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาล แข่งกันขึ้นรถเมล์ พยายามแซงคิวดูหนัง บางอย่างทำจนดูน่าเกลียด ไม่เหมาะสมกับบรรยากาศ เล่าประสบการณที่เราเห็นและใกล้ตัวนักเรียน (12/03/02 ครูชิ + ครูเอ้) ์

Materials: 
ให้นักเรียนรู้ถึงการขาดวินัยของคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.