ค่านิยมพ่อแม่เปิดกว้างให้ผู้ชายไทยเสเพลจริงไหม

Posted by admin

พ่อแม่เอ็นดูลูกผู้ชาย ลูกชายทำอะไรไม่ผิดสังคมเปิดกว้างให้ผู้ชายเสเพล เกเร เหลวไหล ประพฤติไม่ดี ไม่เอาไหน ง่ายกว่าผู้หญิงในปัจจุบันการเลี้ยงดูน่าจะเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสังคมไทยเปลี่ยน

Materials: 
วิถีไทยในการเลี้ยงลูกผู้ชายผู้หญิงแตกต่างกันน่าจะมีการแก้ไขจัดระเบียบใหม่ในสังคมปัจจุบัน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.