คนตกงานไปไหน ทำอะไร

Posted by admin

-"คนตกงาน" หมายถึงใครบ้าง
\
-จำนวนและประเภทของคนตกงาน
\
-ไปไหน ทำอะไร เช่น กลับบ้านเกิด ไปขายแรงงานต่างประเทศ ยังอยู่ในกทม.แต่ย้ายที่อยู่ เปลี่ยนอาชีพ
\
เปลี่ยนสถานภาพทางสังคม

Materials: 
เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของปัญหาเศรษฐกิจต่อวิถีชีวิตของคนในสังคม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.