การประกวดนางงาม

Posted by admin

-นารีมีรูปเป็นทรัพย์ ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง
\
-ค่านิยมของสังคมเกี่ยวกับผู้หญิงสวยและการประกวดนางงาม
\
-การประกวดนางสาวไทยและการส่งนางงามไปประกวดต่างประเทศ
\
-เบื้องหลังการประกวด เช่น พี่เลี้ยงนางงาม การฝึกสอน หาสปอนเซอร์

Materials: 
ทราบเกี่ยวกับการประกวดนางงามของไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.