การฆ่าตัวตาย

Posted by admin

ครูพูดถึงวิธีการฆ่าตัวตายว่ามีวิธีใดบ้าง และสาเหตุของการฆ่าตัวตายว่ามีอะไรบ้าง ปัจจุบันนี้มีคนไทยฆ่าตัวตายมากขึ้น โดยมีสาเหตุ เช่น อกหัก ธุรกิจล้มละลาย เลียนแบบ เป็นต้น (21/02/02 ครูธารี + ครูเอ๋)

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนเข้าใจภาษา และรู้ว่ามีปัญหาการฆ่าตัวตายเกิดขึ้นในสังคมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.