น้ำผลไม้ปั่น

Posted by admin

1. ให้นักเรียนรู้จักผลไม้ชนิดต่างๆ ราคาผลไม้

2. ครูพูดถึงรสชาติ สีสัน และวิธีการกินผลไม้

3. ฤดูกาลที่ผลไม้ออก

4. วิธีการทำน้ำปั่น

5. ให้นักเรียนชิม

 

ผลไม้ไทยและรสชาติ ประโยชน์ของผลไม้ การดัดแปลงมาทำผลไม้ปั่น รู้จักเครื่องปั่นน้ำผลไม้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.