เกม พูดเป็น

Posted by admin

1.ใช้รูปจากหนังสือพูดเป็น 2.เอารูปปิดตามที่ต่างๆของห้อง 3.แบ่งทีมให้นักเรียน 4. ให้นักเรียนฟังประโยคที่ครูพูดแล้วให้หารูปนั้นมาให้ครู

Materials: 
1.ให้เข้าใจภาษา 2.เข้าใจความหมายรวมของเรื่อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.