สถานการณ์คับขัน

Posted by admin

ยกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยสมมติหรือเล่าเรื่องจริงโดยมีตัวละครไม่เกิน 3 ตัว เพราะนักเรียนจะสับสน

Materials: 
1.รู้การแก้สถานการณ์แบบไทย 2.ฟังตามได้ ติดต่อตลอด ทุกสถานการณ์ เรามีเวลาจำกัด นักเรียนรู้ 4-5 สถานการณ์ 3.คิดตามได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.