ใช้ทำอะไรได้

Posted by admin

ให้นักเรียนแข่งกันเป็นทีม และช่วยกันคิดว่า นักเรียนจะเอา กระดาษ ผ้าเช็ดหน้า และหนังสติ๊ก มาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้าง นอกจากที่ใช้ตามปกติ ใครคิดมาได้มากที่สุดจะเป็นผู้ชนะ

Materials: 
รู้จักของใช้บางอย่างใช้ทำอะไร เช่น กระดาษ ผ้าเช็ดหน้า หนังสติ๊ก

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.