อะไร ใช้ทำอะไร

Posted by admin

- ครูนำของกินของใช้ที่เป็นของไทยมาในักเรียนดู เช่น มะตูม ขมิ้น นุ่น เล็ดแมงลัก ฯลฯ
\
- ถามว่าคืออะไรและใช้ทำอะไร
\
- ให้นักเรียนตอบคำถาม
\
- เฉลยคำตอบ พร้อมทั้งอธิบายวิธีกินวิธีใช้
\
- ให้คะแนนที่ตอบถูก

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักของใช้ที่เป็นของคนไทยเพิ่มมากขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.