ของใช้ในบ้านที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้

Posted by admin

ครูพูดถึงของใช้ภายในบ้าน ที่เก็บไว้และอาจจะไม่ได้ใช้หรือยังไม่อยากจะทิ้งและคิดว่าจะนำไปทำอย่างอื่นได้อีกเช่น ขวดน้ำ ไม้แขวนเสื้อ และบอกว่าเอาไปทำอะไรได้บ้าง

Materials: 
รู้และเข้าใจเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่เก่าหรือไม่ใช้ สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.