เรื่อง - รถต่างๆ และการเดินทาง ในสมัยปัจจุบันกับสมัยก่อน

Posted by admin

การนำเสนอ - ครูจะพูดถึงการคมนาคมสมัยก่อนว่ามีการเดินทางอย่างไร เช่น ไปโดยใช้ ช้าง ม้า วัว ควาย เกวียน เดิน ฯลฯ ปัจจุบัน จะมี ทางอากาศ = เครื่องบิน

Materials: 
วัตถุประสงค์ - ให้นักเรียนได้เข้าใจประเทศไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.