ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการท่องเที่ยว

Posted by admin

1. ตำรวจท่องเที่ยว-หมายเลขโทรศัพท์เกี่ยวกับตำรวจท่องเทียว 1699 จะมี ตำรวจท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษได้ แต่ถ้ามีนักท่องเที่ยวที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ก็จะมีล่ามภาษาต่งประเทศ ซึ่งทั่วประเทศไทยจะมีีล่ามภาษาต่งประเทศ ทั้งหมด 80 คน(กทม.60 คน ต่างจังหวัด 20คน) 2. สนามบินดอนเมือง สนามบินเชียงใหม่ สนามบินภูเก็ต สนามบินหาดใหญ่ มีห้องนำ้รวมกัน 1067 ห้อง สนามบินเปรียบเหมือนห้องรับแขก 3.รถสามล้อ รับจ้าง บุคคล จะต้องจดทะเบียน แต่หลังจากปี 2535 ไม่มีการเพิ่มจำนวนรถสามล้อ ทำให้ทั่วประเทศมีรถสามล้อ รับจ้าง 1200 คัน บุคคล 7406 คัน ทั้งหมด 8606 คัน ** ครูสามารถนำข้อมูลเหล่านี้เป็นเกมคำถามได้

Materials: 
เพื่อให้นักเรียนทราบข้อมูลบางอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.