ทิศทางจากภาพและสี

Posted by admin

ครูมีตาราง# บอกขึ้นลง ไปขวา ซ้าย เช่น จาก 1 ไปขวา 3 ช่อง ขึ้นข้างบน3 ช่อง วาดรูปแมวด้วยสีฟ้า

Materials: 
รู้จักทิศทางและเข้าใจรูปภาพและสี

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.