การใช้ชีวิตประจำวันกับวัฒนธรรมไทย

Posted by kanued

 เวลาและแรงงานเปลี่ยนแปลงไปมาก ทุกคนเป็นผู้จัดการในการใช้เวลา แรงงานและเงิน ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแก่ทุกสิ่งรวมทั้งคน เป็นธรรมชาติของโลกเป็นคนสมัยใหม่อยู่วันนี้ ก็ต้องกลายเป็นคนสมัยเก่าจนได้ในวันข้างหน้า

    คนไทยสมัยนี้มีกิริยาท่าทางการแสดงออกต่างไปจากคนรุ่นก่อนๆ เป็นอันมาก เปิดเผยมากขึ้น กล้าแสดงออกมากขึ้น จริตและวิธีการพูดจาค่อนไปทางฝรั่ง ความสงบเสงี่ยมแบบไทยแทบว่าไม่เหลือให้เห็น ก็สมควรอยู่หรอกเพราะเครื่องอำนวยความสะดวกแบบฝรั่ง การใช้ชีวิตประจำวันก็เปลี่ยนไปเพราะสะดวก ผู้หญิงต้องออกไปทำงานนอกบ้าน ผุ้ชายก็ช่วยแบ่งเบางานในบ้านได้ ทั้งผู้หญิงและชายร่วมมือกันจัดเวลา แรงงาน และเงิน  เล็ก + ตู่

 

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.