นิทานเกี่ยวกับสัตว์

Posted by admin

ครูมีสัตว์ประกอบการสอน และเล่าเรือ่งให้นักเรียนฟัง
\
-เรื่องกระต่ายกับเต่า
\
-ชาวนากับงูเห่า
\
-เรื่องราชสีห์กับหนู
\
-เรื่องกิ้งก่าได้ทอง

Materials: 
นักเรียนทราบถึงการนำสัตว์มาประกอบการสอนและพูดเป็นเรื่อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.