ความกลัว ( กลัวอะไร)

Posted by admin

ให้นักเรียนเขียนในกระดาษว่านักเรียน " กลัวอะไร " อาจเป็น 2 - 3 อย่างก็ได้ แล้วครูนำมาพูดหน้าห้องรวมทั้งของครูด้วย

Materials: 
ให้รู้จักคำว่า " กลัว - ไม่กลัว " อาจเป็นสัตว์ คำนามธรรม เช่น ความสูง ความลึก ความมืด ฯลฯ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.