ดมกลิ่น

Posted by admin

( จากอาทิตย์ก่อนๆ น.รคงรู้จักของกิน ของใช้ จากครูแต่ละท่าน ) เรื่องที่จะสอนนี้จะนำเข้าสู่เกมส์การทดสอบดมกลิ่น โดยแบ่งน.รเป็น 2 - 4 ทีม ให้แต่ละทีมออกมาหน้าชั่นทีละ1 คน ครูนำเอาของมาให้ดม แล้วให้น.รคิดว่ากลิ่นนั้นคืออะไร แล้วเขียนบนกระดาน แล้วครูเฉลย พร้อมอธิบาย ชื่อของประโยชน์การใช้ และลักษณะของกลิ่น

Materials: 
รู้ในเรื่องกลิ่นเหม็น หอม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.