ตู้เย็นมีอะไร

Posted by admin

ครู 2 คนผลัดกันวาดรูปของที่ควรจะอยู่ในตู้เย็นจนเสร็จ แล้วอาจเล่นเป็นเกมส์ โดยแบ่งนักเรียนเป็น 2 ทีม มาแข่งกันวงกลมตามที่ครูบอก

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักอาหาร ของกิน ของใช้ เช่น ขวด กระป๋อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.