เรื่องของกล้วย

Posted by admin

ครูพูดประโยชน์ของกล้วย ใช้ทำอะไรได้บ้าง กิน ห่อของฯลฯ ถ้าครูนำส่วนต่างๆของกล้วยมาจะดี

Materials: 
รู้จักประโยชน์ของกล้วย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.