ผักต่างๆของคนไทย

Posted by admin

ครูนำผักต่างๆมาสอน ถ้าเป็นของจริงจะดีมาก
\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\

\
1
\

\

\

\

\
ครูเตรียมผักชนิดต่างๆ ไว้ในตะกร้า (ผักจริงๆ)
\
ครูหยิบออกมาทีละชนิด ครูคุยเกี่ยวกับผัก ฯลฯ
\
ครูพูดถึงสี รส กลิ่น

Materials: 
รู้จักชื่อผักของไทย รู้จักสี รส กลิ่น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.