ครอบครัวผลไม้ (เเอ๊ปเปิ้ล, มะละกอ, กล้วย, ส้ม)

Posted by admin

ครูเล่าเรื่องครอบครัวให้ฟังว่าใครเป็นยังไง แล้วทำอะไร แบ่งน.รเป็น 4 ทีมตามชื่อผลไม้ แล้วเล่นเกมส์ สำหรับการเล่าเรื่องก็แล้วแต่จะให้ตัวละครแต่ละคนเป็นยังไงตามใจครูผู้สอน

Materials: 
ให้น.รเข้าใจความหมาย คำว่า ครอบครัว และ เหตุการณ์ในครอบครัว และเรื่องของผลไม้และสี

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.