เกมส์จับสัตว์

Posted by admin

ให้น.รแบ่งเป็นทีม ครูแจกรูปสัตว์จากนั้นครูจะช่วยกันพูดถึงรูปร่าง ลักษณะของสัตว์ที่คิดไว้ ใครส่งให้ครูก่อนก็จะได้คะแนนมากที่สุด นอกนั้นก็จะได้คะแนนน้อยลงตามลำดับ

Materials: 
รู้จักสัตว์เพิ่มขึ้นและเรียนรู้เกี่ยวกับอวัยวะต่างๆ ของสัตว์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.