เกมส์สีหน้า อารมณ์

Posted by admin

ครูแบ่งน.ร ออกเป็น 2 ทีม และอธิบายกติกาให้น.ร ฟังตัวแทนของ 2 ทีมออกมาแอ๊คชั่น และพูด(เหมือนแสดงหนัง)ทีมทั้ง 2 ทีมเขียนลงในกระดาษว่า เป็นการแสดงอารมณ์อะไรทีมตอบถูกได้คะแนน

Materials: 
น.ร เข้าใจคำที่ใช้ในภาษาไทย เช่น ดีใจ เกลียด โกรธ ได้ความสนุกสนาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.