มือทำอะไร

Posted by admin

ครูมีรูปท่าทางต่างๆของมือ ครูแจกรูปให้นักเรียนและครูอธิบายกริยาท่าทางที่ทำ และให้นักเรียนคิดว่าเป็นรูปไหน

Materials: 
รู้จักกริยาท่าทางต่างๆ ที่ทำด้วยมือ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.