ชอบปิ้ง

Posted by admin

--ครูแบ่งทีม--ให้ดูรูปจากนิตยสารของห้าง(รูปของใช้ต่างๆ)--ถามว่ารูปของใช้เรียกว่าอะไรหรือของพวกนี้อยู่ในแผนกอะไร เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว เป็นต้น

Materials: 
นักเรียนจะได้รู้ว่าห้างสรรพสินค้ามีแผนกอะไรบ้างและเป็นการทบทวนเรื่องของใช้

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.