เกมทายราคาของ

Posted by admin

ครูแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 ทีมให้นักเรียนดูของ เสร็จแล้วให้นักเรียน 2 ทีมทายราคาของว่าราคาเท่าไร

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักของใช้, ของกิน \ ให้รู้จักราคาเท่าไร, ตัวเลข, บาท, สตางค์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.