เกมส์วาดรูปมาตามนัด

Posted by admin

ครูอธิบายการเล่นเกมส์ให้น.ร ฟังครูมีบัตรคำให้น.รเลือกบนโต๊ะ 10 บัตร แบ่งน.รเป็นทีม พอน.รเลือกแล้ว ให้น.รออกมาวาดรูปพร้อมจับเวลา 1นาที (ทีมละ 2 คน คนหนึ่งวาด อีกคนหนึ่งทาย)
\
หมดเวลา ครูพูดทวนรูปที่น.รวาดเป็นภาษาไทย

Materials: 
นักเรียนรู้จักของกิน ของใช้ ผลไม้ สัตว์ ธรรมชาติ \ เกิดความสนุกสนาน

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.