เกมส์คำตรงกันข้าม

Posted by admin

ครูแบ่งน.รเป็น 2 ทีม 1 ทีม ให้น.รออกมา 2 คน สมมติ A และ B A แอ๊คชั่น ร้อน ..B ก็ต้องแอ๊คชั่น เมื่อแอ๊คชั่นแล้ว ครูอธิบายความหมาย ของแอ๊คชั่นน.ร
\
เย็น หนาว
\
ทีมห้ามพูด ผู้เล่น ห้ามพูด

Materials: 
น.รเข้าใจ คำตรงกันข้ามเกิดความสนุกสนาน \ ได้คำศัพท์ภาษาไทยเพิ่มขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.