โสด, หมั้น, แต่งงาน

Posted by admin

ครูควรคุยกันก่อน แล้วค่อยให้นักเรียนเขียน *เป็นการนำเสนอที่ดี

Materials: 
ให้เข้าใจคำศัพท์ทั่วๆไป การเรียก เช่น แต่งงาน ผู้ชาย> สามี, หญิง> ภรรยา

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.