เปรียบเทียบ ชาย- หญิง

Posted by admin

ครูผู้ชาย ครูผู้หญิง คุยกันว่า ไม่เหมือนกันอย่างไร

Materials: 
เปรียบเทียบ ผู้ชาย ผู้หญิง เหมือนไม่เหมือนให้ความสนุกและคำศัพท์ภาษาไทยมากขึ้น

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.