ความคิดหรือความเชื่อคนไทยที่มีต่อฝรั่ง

Posted by admin

ครูพูดถึงเรื่องที่คนไทยคิดกับฝรั่ง เช่น ฝรั่งมีเงิน , ฉลาด, มีแฟชั่น, คนตรง, มีการเข้าคิว

Materials: 
จะได้เข้าใจคนไทยคิดอย่างไร

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.