คนไทยถืออะไร หัว เท้า

Posted by admin

แบบสอน1 : ครูมีละครสั้น " คุณจอห์นมาเมืองไทยครั้งแรก" คนไทยถือหัวกับเท้า แบบสอน 2 : ครูคุยเกี่ยวกับหัวว่าคนไทยถือหัวอย่างไร เช่น จับหัวไม่ได้ ส่งของข้ามหัวไม่ได้ เท้า ห้ามใช้ทำอย่างอื่นนอกจากเดิน

Materials: 
ข้อมูล เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ความเข้าใจ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.