นิสัยดี

Posted by admin

ครูสองคนคุยกัน มีรูป และพูดเกี่ยวกับรูป

Materials: 
เข้าใจในเรื่อง " นิสัยดี " เช่น การนอน ทิ้งขยะ รักษาความสะอาด เข้าใจวัฒนธรรมไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.