ชีวิตครู

Posted by admin

ให้ครูคนที่หนึ่งเล่าให้ครูที่สองฟังเกี่ยวกับ - ชีวิต ประสบการณ์ ความประทับใจ บทเรียน แต่ต้องพยายามเล่าให้เป็นเรื่องจริง ครูที่สองต้องพยายามถามครูที่หนึ่งพร้อมให้ความสนใจในเรื่องราวของครูที่หนึ่ง ครูที่หนึ่ง พยายามเน้นถึงความแตกต่างในเกร็ดชีวิตของคนไทยเปรียบเทียบกับฝรั่ง จีน ญี่ปุ่น-- อย่าพยายามเน้นถึง ความดี ความเท่ห์ ความเก่งของตัวเราเอง เพราะเรื่องทั้งหมดจะกลายเป็นเรื่องน่าเบื่อทันที

Materials: 
ต้องการใหันักเรียนฟังเรื่องและเห็นความแตกต่างชีวิตคนไทยและชีวิตชาวต่างชาติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.