เปรียบเทียบหน้าตา คนไทย -- คนฝรั่ง

Posted by admin

ครู 2 คนคุยกัน เปรียบเทียบหน้าคนเอเซียกับฝรั่ง อาจจะวาดรูปบนกระดานประกอบการพูดด้วยจะชัดเจนมากกว่า

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักรูปร่าง ลักษณะของอวัยวะ เช่น โด่ง, แบน, กลม, ยาว, สี่เหลี่ยม, สามเหลี่ยม, หัวทุย, หัวแบน, ฯลฯ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.