โรงเรียนอนุบาล

Posted by admin

NULL

Materials: 
ให้นักเรียนรู้จักว่าเด็กไทยไปโรงเรียนอายุเท่าไร เช่น เด็กอายุ ๓-๔ ขวบจะเรียนอนุบาล เด็ก ๕-๑๒ ขวบจะเรียนชั้นประถม

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.