วัฒนธรรมการกินแบบไทย-ฝรั่ง

Posted by admin

--คนจีนใช้ตะเกียบในการกินอาหาร--คนไทยสมัยก่อนใช้มือเปิบอาหาร--คนฝรั่งใช้ ช้อน มีด ส้อม และใช้ช้อนกลางในการตักอาหาร --คนไทยกินอาหารจะกินอย่างเงียบๆ ไม่เสียงดังจึงจะสุภาพ

Materials: 
ต้องการให้นักเรียนทราบถึงวัฒนธรรมการกินของคนแต่ละชาติ

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.