ความเชื่อคนไทยเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ต้นไม้ที่คนไทยกราบไหว้

Posted by admin

พูดถึงศาลพระภูมิตามบ้าน ที่ทำงานฯลฯ มีไว้ตามสถานที่ต่างๆ ทำไมคนไทยไหว้ ไหว้ทำไม อาจรวมถึงคนไทยกราบไหว้บูชา รั๙กาลที่ ๕ พระพรหมเอราวัณ ครูอาจเล่าถึงประสบการณ์ของตัวเอง เช่น การขอ การอธิษฐาน การบนบาน และต้นไม้ต่างๆ (ครูอาจพานักเรียนไปดูต้นโพธิ์ที่ข้างๆห้องอาหารที่AUAA) และต้นไทรข้างๆ สนามเทนนิส

Materials: 
รู้ถึงจิตสำนึก ความเชื่อของคนไทย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.