โทรศัพท์

Posted by admin

1. สอนเกี่ยวกับตัวเลข และเบอร์โทรศัพท์สำคัญ 2. การใช้โทรศัพท์ สมุดโทรศัพท์ โทรศัพท์บ้าน สาธารณะ มือถือ 3. ประโยชน์และโทษของโทรศัพท์ 4. มายาทของการใช้โทรศัพท์

Materials: 
สอยเกี่ยวกับตัวเลข เบอร์โทรศัพท์ต่างๆ เพื่อสอนการใช้โทรศัพท์ในเมืองไทย ประโยชน์ของโทรศัพท์

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.