ฝึกทหาร

Posted by admin

เริ่มต้นด้วยครู 1 คน สมมติว่าเป็นครูฝึกทหาร ครูอีกคนเป็นทหารเกณฑ์ฝึกใหม่ สั่งแถวตรง ซ้ายหัน ขวาหัน นั่ง ยืน ฯลฯ ให้ทำอย่างเข้มแข็ง จากนั้นเลือกนักเรียนเป็นทีม แบ่งตามเเชื้อชาติ เช่น ทีมจีน อเมริกา หรือทีม UN แล้วแข่งกันฝึกแถงทหาร ด้วยการที่ครูเรียกนักเรียนมาทำตามคำสั่ง ถ้าใครทำผิดจะถูกตัดคะแนน

Materials: 
ให้นักเรียนได้รู้จักซ้าย/ ขวา หน้า/หลัง ยืน/นั่ง หันซ้าย/หันขวา กลับหลังหัน เดินไปข้างหน้า/ ถอยไปข้างหลัง นักเรียนจะได้จำซ้าย/ขวา ได้แม่นยำเพราะต้องออกมาแสดงด้วย

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.