แนะนำวิธีเรียนที่ภาษาไทยที่ AUA

Posted by admin

เพื่อที่จะบอกให้นักเรียนทราบว่า เวลาเรียนภาษาไทยในห้องเรียน อะไรที่ทำไม่ได้ เช่น ห้ามพูดภาษาไทย ห้ามจดคำพูด ห้ามอ่านหนังสือ//อะไรที่ทำได้ เช่น ฟังครู ดูครู

Materials: 
รู้และเข้าใจกฎต่างๆรวมทั้งวิธีการเรียนที่ถูกต้อง

Post new comment

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.